Launagreiðslur í atvinnugreinum hjá sveitarfélögum - Fast verðlag m.v. síðasta mánuð

Samanburður á sveitarfélögum - Launagreisðlur, fjöldi launþega og fjöldi launagreiðenda eftir atvinnugreinum

Umsvif atvinnugreina eftir sveitarfélögum - Fjárhæðir á föstu verðlangi síðasta mánaðar

Staðgreiðsluskyldar greiðslur, fjöldi einstaklinga og greiðslur per einstakling - Fjárhæðir á föstu verðlagi síðasta mánaðar, m.kr

Spá skv. ARIMAX aðferð - Launagreiðslur eftir atvinnugreinum - Árstíðarleiðrétt